ŚWIADCZENIA MEDYCZNE BEZPŁATNE

Szanowni Pacjenci,

Świadczenia medyczne bezpłatne są to świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej zakontraktowane z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

Więcej aktualnych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.