ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ODPŁATNE

Świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych a w szczególności szczepienia ochronne zalecane przez Ministerstwo Zdrowia takie jak:

– szczepienie przeciwko grypie
– szczepienie przeciwko Haemophlius influenzae typ b
– szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
– szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
– szczepienie przeciwko Streptococcus pneumoniae
– szczepienie przeciwko ospie wietrznej
– szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych